Εγγραφή στο NEWSLETTER

Για την αποστολή ενημερωτικού email, κάντε εγγραφή στο πεδίο κάτω δεξιά. Στη συνέχεια θα σας έρθει ένα email όπου θα πρέπει να κάνετε αποδοχή. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε ακόμη πιο άμεση ενημέρωση.

Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΜΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάντε κλικ εδώ

Την Τρίτη στις 10.00πμ θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας.

Παρακαλούμε για την πληρέστερη ενημέρωση όπως καταθέσετε τις απόψεις σας επι του σχεδίου νόμου μέχρι την Κυριακή 5 Μαρτίου στο synopsyno@gmail.com, ώστε να τις συμπεριλάβουμε στο τελικό κείμενο με το οποίο θα τις συζητήσουμε στη Βουλή την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017.