Εγγραφή στο NEWSLETTER

Για την αποστολή ενημερωτικού email, κάντε εγγραφή στο πεδίο κάτω δεξιά. Στη συνέχεια θα σας έρθει ένα email όπου θα πρέπει να κάνετε αποδοχή. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε ακόμη πιο άμεση ενημέρωση.

Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΨΥΧΑΡΓΩΣ"

Κάντε κλικ εδώ


""""Σας γνωρίζουμε πως η αλλότρια απασχόληση προσωπικού που έχει προσληφθεί με το πρόγραμμα "ΨΥΧΑΡΓΩΣ" απαγορεύεται, λόγω των δεσμεύσεων που προκύπτουν απο την κοινοτική χρηματοδότηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Επισημαίνουμε πως, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Συμφώνου Andor- Λυκουρέντζου, το Υπουργείο Υγείας έχει δεσμευτεί για την πλήρη αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού απο τα καταργηθέντα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, καθώς και για την απασχόληση του προσωπικού που έχει προσληφθεί και καταρτιστεί με τη συνδρομή του ΕΚΤ για Μονάδες Ψυχικής Υγείας, αποκλειστικά σε αυτές τις τελευταίες.
Η αποκλειστική απασχόληση σε μονάδες Ψυχιχής Υγείας ισχύει και για το προσωπικό των καταργημένων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων (ενδεικτικά Ψ.Ν. Κέρκυρας, Ψ.Ν. Πέτρας Ολύμπου), το προσωπικό εντάσσεται πλέον σε Γενικά Νοσοκομεία, καθώς το άρθρο 31 παρ. 5 του Ν. 4052/2012 ορίζει ότι "Το προσωπικό που κατέχει θέσεις οργανικές ή προσωποπαγείς στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που καταργήθηκαν και εντάχθηκαν ως Ψυχιατρικός Τομέας στο οικείο νοσοκομείο, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας απαγορευμένης κάθε εσωτερικής μετακίνησής του για οποιονδήποτε λόγο""".


Δικά μας σχόλια:

Θα συμφωνήσουμε σε όλα.
Το προσωπικό που προσλήφθηκε με τα προγράμματα "ΨΥΧΑΡΓΩΣ" θα πρέπει να απασχολείται σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

Η δική μας επιμονή ήταν να διατυπωθεί σε διάταξη νόμου, τόσο στον 4052, όσο και στον 4272, αυτός ο περιορισμός. Γιατί το νοσηλευτικό προσωπικό περισσότερο απο κάθε άλλο κλάδο (ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους),
ήταν εκτεθειμένο σε μετακινήσεις σε αλλότρια καθήκοντα.

Όμως, δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Ξανθός, ήταν απών σε όλη τη διαδικασία που αφορούσε την κατάργηση των συγκεκριμένων ψυχιατρικών νοσοκομείων. 

Θα πρέπει να γνωρίζει όμως αυτός, αλλά και οι νομικοί του Σύμβουλοι, ότι οι διατάξεις του νόμου  που αναφέρει (4052) στο σχετικό έγγραφο, έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί με τις διατάξεις του νόμου 4272 και με το άρθρο 9 παρ. 2.

Να ήταν βέβαια μόνο αυτό...