Εγγραφή στο NEWSLETTER

Για την αποστολή ενημερωτικού email, κάντε εγγραφή στο πεδίο κάτω δεξιά. Στη συνέχεια θα σας έρθει ένα email όπου θα πρέπει να κάνετε αποδοχή. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε ακόμη πιο άμεση ενημέρωση.

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΥΧΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

κάντε κλικ εδώ , και εδώ για τα σχετικά πορίσματα
κάντε κλικ εδώ για το σχετικό υπόμνημα του ΣΥΝΟΨΥΝΟ


Διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για νομοθετικά κενά

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικών αναφορών, ασχολήθηκε με δύο επιμέρους σοβαρά θέματα που αφορούν την ποινική μεταχείριση ψυχικώς πασχόντων ατόμων.

Ειδικότερα, το πρώτο ζήτημα που απασχόλησε την Αρχή αφορά τη διαδικασία επιβολής και άρσης του μέτρου της φύλαξης των ποινικώς ακαταλόγιστων σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος ποινικού δικαίου (βλ. Π.Κ. 69), καθώς και την έλλειψη δυνατότητας συμμετοχής τους σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη διακοπή της ακούσιας νοσηλείας ψυχικά ασθενούς, λόγω ύπαρξης ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του, γεγονός που επιδεινώνει ραγδαία την κατάσταση της υγείας του.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι υπάρχουν εν προκειμένω, νομοθετικά κενά και ελλείψεις στην ισχύουσα νομοθεσία και ενδεχομένως απαιτείται τροποποίηση του υφισταμένου νομικού πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η τακτική συνεργασία, αλληλοενημέρωση και συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενημέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι τα σχετικά ζητήματα παραπέμφθηκαν στις ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την αναμόρφωση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.